Albert van der Horst

sectorhoofd, Sector 2 Macro-analyse
Employee image
+31 6 52526165 A.van.der.Horst@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Albert van der Horst werkt sinds 2000 voor het CPB. Sinds november 2013 is hij hoofd van de sector Macro-economische analyse, verantwoordelijk voor nationale en internationale macro-economische ramingen en macro-economisch onderzoek. Hij is co-auteur van het CPB-Boek Roads to Recovery, wat ingaat op de vraag hoe de Nederlandse economie er voor staat, zes jaar na het begin van de Grote Recessie.

De onderzoeksterreinen van Albert van der Horst zijn: Macroeconomie, Macro-economische modellen, Vergrijzing, Zorg, Belastingen en Toekomstverkenningen. Recente publicaties:

Roads to Recovery onderzoekt het herstel van de Nederlandse en Europese economie na de Grote Recessie.

Toekomst voor de Zorg schetst scenario's voor de gezondheidszorg in Nederland.

Vergrijzing Verdeeld laat zien dat huidige en toekomstige generaties uiteenlopende belangen hebben bij het oplossen van het houdbaarheidstekort.

The Netherlands of 2040 over de vraag waarmee Nederland in 2040 geld verdient.

  • 1996-2000 Ph.D-student at the University of Amsterdam
  • 1990-1995 Master of Econometrics at University of Groningen
  • 2013-current Head of Department at CPB - Macroeconomics
  • 2013-2013 Program Leader at CPB - Macroeconomics
  • 2009-2013 Program Leader at CPB - Welfare Economics
  • 2003-2009 Researcher at CPB - International Economics
  • 2000-2003 Researcher at CPB - Macroeconomic Modelling


Publicaties

15 mei 2018

Presentatie 'Verdeling van de koek'

Deze presentatie is gebruikt door Albert van der Horst op 15 mei 2018 tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst over de AIQ in de Tweede Kamer in Den Haag.

16 augustus 2017

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Deze CPB Notitie geeft een nadere actualisatie van de Middellangetermijnverkenning 2018-2021. De notitie beschrijft het economische en budgettaire beeld voor de periode 2018-2021 en geeft vervolgens een overzicht van de verschillen ten opzichte van de verkenning uit maart 2017. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige verkenning vormen de hogere groei op korte termijn en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

23 juni 2017

Herziening methode arbeidsinkomensquote

Met ingang van de eerstvolgende Macro Economische Verkenning in september 2017 wijzigt het CPB de berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ).

14 juni 2017

Juni-raming 2017: vooruitzichten 2017 en 2018

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De breed gedragen economische groei komt uit op 2,4% in 2017 en 2,0% in 2018, wat gunstig afsteekt tegen de gematigde structurele groei.

Image for Juni-raming 2017: vooruitzichten 2017 en 2018
13 december 2016

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.