Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Albert van der Horst

hoofd

  • +31 6 52526165
  • A.van.der.Horst@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Albert van der Horst werkt sinds 2000 voor het CPB. Sinds november 2013 is hij hoofd van de sector Macro-economische analyse, verantwoordelijk voor nationale en internationale macro-economische ramingen en macro-economisch onderzoek. Hij is co-auteur van het CPB-Boek Roads to Recovery, wat ingaat op de vraag hoe de Nederlandse economie er voor staat, zes jaar na het begin van de Grote Recessie.

De onderzoeksterreinen van Albert van der Horst zijn: Macroeconomie, Macro-economische modellen, Vergrijzing, Zorg, Belastingen en Toekomstverkenningen. Recente publicaties:

Roads to Recovery onderzoekt het herstel van de Nederlandse en Europese economie na de Grote Recessie.

Toekomst voor de Zorg schetst scenario's voor de gezondheidszorg in Nederland.

Vergrijzing Verdeeld laat zien dat huidige en toekomstige generaties uiteenlopende belangen hebben bij het oplossen van het houdbaarheidstekort.

The Netherlands of 2040 over de vraag waarmee Nederland in 2040 geld verdient.

Publicaties van Albert van der Horst

Presentatie 'Verdeling van de koek'

Deze presentatie is gebruikt door Albert van der Horst op 15 mei 2018 tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst over de AIQ in de Tweede Kamer in Den Haag.

CPB Presentatie | 15 mei 2018

11 pagina's | pdf document, 304.4 KB

Naar publicatie

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

Deze CPB Notitie geeft een nadere actualisatie van de Middellangetermijnverkenning 2018-2021. De notitie beschrijft het economische en budgettaire beeld voor de periode 2018-2021 en geeft vervolgens een overzicht van de verschillen ten opzichte van de verkenning uit maart 2017. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige verkenning vormen de hogere groei op korte termijn en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

CPB Notitie | 16 augustus 2017

12 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Juniraming 2017: economische vooruitzichten 2017 en 2018

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De internationale omgeving ontwikkelt zich positief, met een groei van de relevante wereldhandel van ongeveer 4% in beide jaren. De breed gedragen economische groei komt uit op 2,4% in 2017 en 2,0% in 2018, wat gunstig afsteekt tegen de gematigde structurele groei.

CPB Policy Brief 2017/08 | 14 juni 2017

12 pagina's | pdf document, 2.2 MB

Naar publicatie

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.

CPB Policy Brief 2016/15 | 13 december 2016

14 pagina's | pdf document, 3.8 MB

ISBN 978-90-5833-752-8 | Naar publicatie

Alle publicaties van Albert van der Horst

Deel deze pagina