Andrei Dubovik

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 15090496 A.A.Dubovik@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Andrei Dubovik is onderzoeker bij de sector "Marktordening". Zijn huidig onderzoek gaat over financiële intermediairs en markten voor liquiditeit, zijn belangstelling gaat ook uit naar industriële organisatie en speltheorie. Andrei is gepromoveerd in de economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift heet "Economische dansen voor twee (en drie)" en gaat over verscheidene aspecten van industriële organisatie (bv. gerichte competitie, dit betekent dat rivalen hun concurrentiekracht tegen elkaar kunnen variëren).

  • PhD in Economics, Erasmus University Rotterdam
  • MPhil in Economics, Tinbergen Institute
  • MSc in Economics, State University - Higher School of Economics
  • Bachelor's degree, State University - Higher School of Economics


Publicaties

14 november 2018

Het concurrentieniveau in de bankensector is op dit moment niet robuust te meten

Een voldoende niveau van bankenconcurrentie is wezenlijk voor een gezond financieel systeem. Als banken te weinig met elkaar concurreren, kan de toegang tot financiering voor bedrijven en consumenten in het geding komen en dat kan weer een negatieve invloed hebben op de financiële stabiliteit.

Image for Het concurrentieniveau in de bankensector is op dit moment niet robuust te meten
29 mei 2018

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018

Op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelstel schrijft het Centraal Planbureau sinds 2012 jaarlijks een risicorapportage financiële markten. Het doel is het informeren van het parlement over de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en vanuit het financiële stelsel voor de reële economie.

6 februari 2018

Het effect van onconventioneel monetair beleid op rentes voor bedrijven

Het onconventionele monetaire beleid van de ECB van de afgelopen jaren heeft tot lagere rentes voor bedrijfsleningen met een lange looptijd geleid. Wij hebben in dit onderzoek specifiek gekeken naar de werking van het signalling channel en het bank lending channel.

21 juni 2017

De prestatie van publiek-gemanagede Venture Capital fondsen

De overheid kan op twee manieren deelnemen in een Venture Capital (VC) fonds: (i) door publiek geld te verstrekken aan een privaat VC-fonds, de zogenaamde publiek-gesponsorde VC-fondsen; (ii) door zelf een VC-fonds op te richten, de publiek-gemanagede VC-fondsen. In deze studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen.