Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Andrei Dubovik

wet. medewerker

  • +31 6 15090496
  • A.A.Dubovik@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Andrei Dubovik is onderzoeker bij de sector "Marktordening". Zijn huidig onderzoek gaat over financiële intermediairs en markten voor liquiditeit, zijn belangstelling gaat ook uit naar industriële organisatie en speltheorie. Andrei is gepromoveerd in de economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift heet "Economische dansen voor twee (en drie)" en gaat over verscheidene aspecten van industriële organisatie (bv. gerichte competitie, dit betekent dat rivalen hun concurrentiekracht tegen elkaar kunnen variëren).

Publicaties van Andrei Dubovik

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018

Op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelstel schrijft het Centraal Planbureau sinds 2012 jaarlijks een risicorapportage financiële markten. Het doel is het informeren van het parlement over de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en vanuit het financiële stelsel voor de reële economie.

CPB Notitie | 29 mei 2018

50 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

De prestatie van publiek-gemanagede Venture Capital fondsen

De overheid kan op twee manieren deelnemen in een Venture Capital (VC) fonds: (i) door publiek geld te verstrekken aan een privaat VC-fonds, de zogenaamde publiek-gesponsorde VC-fondsen; (ii) door zelf een VC-fonds op te richten, de publiek-gemanagede VC-fondsen. In deze studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen.

CPB Discussion Paper 355 | 21 juni 2017

16 pagina's | pdf document, 1.2 MB

ISBN 978-90-5833-778-8 | Naar publicatie

Hoe groot was de kredietschaarste in de OESO?

Een afname van het kredietaanbod door banken in de jaren 2008 en 2009 zou tot lagere groei hebben moeten leiden in industrieën die relatief afhankelijk zijn van externe financiering.

CPB Discussion Paper 232 | 5 februari 2013

24 pagina's | pdf document, 353.2 KB

ISBN 978-90-5833-583-8 | Naar publicatie

Alle publicaties van Andrei Dubovik

Deel deze pagina