Andrei Dubovik

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening en zorg
Photo of Andrei Dubovik
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Andrei Dubovik is onderzoeker bij de sector "Marktordening". Zijn huidig werk gaat over het gebruik van data science technieken voor voorspellingen en causale inferentie, zijn belangstelling gaat ook uit naar industriële organisatie en speltheorie. Andrei is gepromoveerd in de economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om met Lisp te rommelen.

  • PhD in Economics, Erasmus University Rotterdam
  • MPhil in Economics, Tinbergen Institute
  • MSc in Economics, State University - Higher School of Economics
  • Bachelor's degree, State University - Higher School of Economics

Publicaties

11 juni 2019

MKB-bankfinanciering in Europees perspectief

Nederlandse mkb’ers doen in Europees perspectief relatief weinig aanvragen voor bankleningen en banken wijzen deze aanvragen relatief vaak af.

MKB-bankfinanciering kl
11 juni 2019

Measuring Credit Rationing of Dutch firms

Dit achtergronddocument is gekoppeld aan de CPB policy brief over MKB-bankfinanciering in Europees perspectief. Het legt in detail uit wat we doen in een microsimulatiemodel dat is beschreven in een tekstkader over...

14 november 2018

Het concurrentieniveau in de bankensector is op dit moment niet robuust te meten

Een voldoende niveau van bankenconcurrentie is wezenlijk voor een gezond financieel systeem. Als banken te weinig met elkaar concurreren, kan de toegang tot financiering voor bedrijven en consumenten in het geding komen en dat kan weer een negatieve invloed hebben op de financiële stabiliteit.

No title
29 mei 2018

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018

Op verzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelstel schrijft het Centraal Planbureau sinds 2012 jaarlijks een risicorapportage financiële markten. Het doel is het informeren van het parlement over de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en vanuit het financiële stelsel voor de reële economie.

6 februari 2018

Het effect van onconventioneel monetair beleid op rentes voor bedrijven

Het onconventionele monetaire beleid van de ECB van de afgelopen jaren heeft tot lagere rentes voor bedrijfsleningen met een lange looptijd geleid. Wij hebben in dit onderzoek specifiek gekeken naar de werking van het signalling channel en het bank lending channel.