Anna van der Schors


Publicaties

30 januari 2007

Home and mortgage ownership of the Dutch elderly; explaining cohort, time and age effects

De toename van het vermogen uit huisbezit op macroniveau kan deels verklaard worden door een stijging van zowel het perc