Bart Borsboom

communicatieadviseur, Afdeling Communicatie en Organisatie
Photo of Bart Borsboom
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

3 april 2008

MIMOSI; microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht.

Het CPB maakt bij zijn ramingen en analyses op de samenhangende terreinen van koopkracht, loonkosten, sociale zekerheid en loon- en inkomstenheffing sinds de zomer van 2007 gebruik van het MIMOSI microsimulatiesysteem.

9 maart 2006

Herwegingsprocedure bij het op IPO gebaseerde microsimulatiemodel

Dit memorandum beschrijft hoe de methode van lineair wegen is toegepast op het IPO-microgegevensbestand van het CBS.