Ben Vollaard


Publicaties

14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

13 juli 2005

Estimating police effectiveness with individual victimisation data

In dit rapport presenteren we de resultaten van een empirisch onderzoek naar het effect van extra politiepersoneel op slachtofferschap van criminaliteit en overlast.

2 mei 2005

Doelmatigheidswinsten in de AWBZ

In dit memorandum gaan we dieper in op de vraag wat we op basis van benchmark studies kunnen concluderen over te behalen doelmatigheidswinsten binnen de AWBZ-gefinancierde zorg.