Bram Wouterse

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening
Employee image
+31 6 46900564 B.Wouterse@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

See CV for a complete overview.

Bakx, P., Wouterse, B., Van Doorslaer, E., & Wong, A.. (2018). Better off at home? Effects of a nursing home admission on costs, hospitalizations and survival. Tinbergen Discussion Paper , 18-060-V. http://papers.tinbergen.nl/18060.pdf  

Wouterse, B., & Smid, B. (2017). How to finance rising costs of Long Term Care? Four alternatives for the Netherlands. Fiscal Studies, 38(3), 369-391. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2017.12137/full 

Wouterse, B., Huisman, M., Meijboom, B.R., Deeg, D.J.H., & Polder J.J. (2015). The effect of trends in health and longevity on health services use by older adults. BMC Health Services Resarch, 15:574. http://doi.org/10.1186/s12913-015-1239-8

De Meijer, C., Wouterse, B., Polder, J.J., Koopmanschap, M. (2013). The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review. European Journal of Ageing, 10(4), 353-361. http://dx.doi.org/ 10.1007/s10433-013-0280-x 

Wouterse, B., Huisman, M., Meijboom, B. R., Deeg, D. J. H., Polder, J. J. (2013) Modeling the relationship between health and health care expenditures using a latent Markov model. Journal of Health Economics, 32(2), 423-439. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2012.11.005

Wong, A., Wouterse, B., Slobbe, L., Boshuizen, H., Polder, J. J. (2012). Medical innovation and age-specific trends in health care utilization: findings and implications. Social Science & Medicine, 74(2), 263-272. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.10.026

Wouterse, B., Meijboom, B.  R.,  Polder, J. J. (2011). The  relationship between baseline health and longitudinal costs of hospital use. Health Economics, 20(7), 355-362. http://dx.doi.org/10.1002/hec.1664 


Publicaties

22 november 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz).

27 oktober 2016

Financiering van de zorg op de lange termijn

De financiering en het gebruik van de zorg brengen belangrijke verdelingsvraagstukken met zich mee.

27 oktober 2016

Financiering van de zorg op de lange termijn: beschrijving analyses

In de CPB Policy Brief 2016/10 ‘Financiering van de zorg op de lange termijn’ onderzoeken we verschillende alternatieven om een stijging van de zorguitgaven in de toekomst te financieren. In dit achtergronddocument beschrijven we de in CPB Policy Brief gebruikte analyses.

24 maart 2016

Presentatie: Scenarios on social participation and healthy life years

Deze Engelstalige presentatie is gebruikt door Bert Smid op het MOPACT Active Ageing Forum op 15 maart 2016 in Wenen.

19 februari 2016

De economische effecten van buitenlandse promovendi

Het opleiden van buitenlandse promovendi lijkt positief uit te pakken voor de Nederlandse economie. Zij vormen geen kostenpost voor de Nederlandse overheidsfinanciën.