Carl Koopmans


Publicaties

3 december 2018

Het belang van de leefomgeving: verschillen tussen MKBA’s en maatschappelijke discussies

Negatieve effecten van overheidsbeleid op de leefomgeving zijn in maatschappelijke discussies vaak van groot belang, maar in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) relatief klein.

Image for Het belang van de leefomgeving: verschillen tussen MKBA’s en maatschappelijke discussies
1 juni 2000

Schiphol: een normaal bedrijf?

Schiphol: de stap van een publiek naar een privaat bedrijf

1 juni 2000

Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

Hogesnelheidstreinen op de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens (‘HSL-Oost’); een kosten-batenanalyse.

20 april 2000

Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse

Verschillende onderzoeksinstituten beveelt aan om bij grote infrastructuurprojecten een kostenbatenanalyse uit te voeren, als kader waarbinnen een integrale en transparante beschrijving van effecten mogelijk is.