Daniel van Vuuren

sectorhoofd, Sector 1 Publieke financiën
Employee image
+31 6 52485859 D.J.van.Vuuren@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Daniel van Vuuren is head of the department Public Finance at CPB and professor at Tilburg University.

 • 2002: PhD, Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1997: Master, Econometrics, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Professor Tilburg University
 • Board Member KVS (Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde)
 • Board Member SBHC Xenios (Field Hockey)
 • Associate editor De Economist
 • Fellow Netspar
 • Advisory board member Nibud
 • 2017-present: Tilburg University
 • 2002-present: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 • 1997-2007: Vrije Universiteit Amsterdam


Publicaties

12 juni 2019

Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond

Nederlanders met een migratieachtergrond participeren minder op de arbeidsmarkt en verdienen een lager uurloon, ook bij dezelfde opleiding.

Image for Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond
28 september 2018

Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

Deze CPB Notitie gaat in op maatregelen in het zgn. ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHK) zoals dat door het Klimaatberaad is vastgesteld.

28 mei 2018

Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen

Mensen werken steeds langer door. In dit CPB-Achtergronddocument onderzoeken we eerst op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS in hoeverre geleidelijke uittreding nu plaatsvindt en welke ontwikkelingen zich de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan.

7 december 2017

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Iedereen die nog niet met pensioen is, krijgt te maken met de stijgende AOW-leeftijd. De gevolgen zijn echter niet voor iedereen hetzelfde.

17 november 2016

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.