Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Daniël van Vuuren

hoofd

  • +31 6 52485859
  • D.J.van.Vuuren@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Daniel van Vuuren is head of the department Public Finance at CPB and professor at Tilburg University.

Publicaties van Daniël van Vuuren

Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen

Mensen werken steeds langer door. In dit CPB-Achtergronddocument onderzoeken we eerst op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS in hoeverre geleidelijke uittreding nu plaatsvindt en welke ontwikkelingen zich de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan.

CPB Achtergronddocument | 28 mei 2018

40 pagina's | pdf document, 2.5 MB

Naar publicatie

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

CPB Policy Brief 2016/14 | 17 november 2016

pdf document, 3.4 MB

ISBN 978-90-5833-781-1 | Naar publicatie

Alle publicaties van Daniël van Vuuren

Deel deze pagina