Felix Haan

tijdelijk wet. medewerker, Sector 1 Publieke financiën
+31 88 984 60 00 F.Haan@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag