Frans Suijker


Publicaties

17 december 2007

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties.

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen.

16 mei 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

4 april 2007

Raming van het bijstandsvolume in CEP 2007

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen in 2007.

19 september 2006

Raming bijstandsvolume MEV 2007

Dit memorandum licht de raming van het bijstandsvolume voor 2006 respectievelijk 2007 toe.