Jan Donders


Publicaties

1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan.