Jeroen de Joode


Publicaties

2 maart 2004

Energiebeleid en risico's op energiemarkten; een kosten-batenanalyse

Op welke wijze zou de overheid betrokken moeten zijn bij het verzekeren van de energievoorziening?