Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Krista Hoekstra

wet. medewerker

  • +31 6 46923527
  • K.Jansema@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Krista Hoekstra

Verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse bij de digitale overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft het CPB gevraagd om na te gaan in hoeverre de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-systematiek, of waardevolle elementen daaruit, op een bruikbare en praktische manier kan worden toegepast binnen het domein van de digitale overheid.

CPB Notitie | 1 augustus 2017

30 pagina's | pdf document, 2 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Krista Hoekstra

Deel deze pagina