Laura van Geest

directeur, Directie
Employee image
+31 88 984 60 01 L.B.J.van.Geest@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Laura van Geest graduated  in General  Economics (1989) and  Public Administration (1992) from the Erasmus University Rotterdam.  She first worked as a policy advisor at the Ministry of Finance in the realm of Foreign Financial Relations, specifically the International Monetary Fund (IMF) and the Economic and Monetary Union (EMU).  In 1995, she moved to Washington DC to work as an advisor to the Dutch executive director at the IMF.  In 1998, she returned to the Ministry of Finance, this time to work on domestic  economic issues, first as unit head and later as deputy director and director of the General Financial and Economic Policy department.  In that capacity, she provided advice on structural reforms in a broad range of policy areas (health care, social benefits).  She became Treasurer General in 2006, dealing with issues as government debt, financial markets, public-private partnerships,  state-owned enterprise,  foreign financial relations and domestic  economic policy.  She took up the position of director-general  for the Budget in 2008.

 • Doctoraal examen Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1992
 • Beroepsopleiding Financieel-Economische Beleidsmedewerker: 1990
 • Doctoraal examen Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1989
 • Lid Raad van toezicht Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (onbezoldigd)
 • Lid Adviesraad PPE John Stuart Mill College (onbezoldigd)
 • Directeur Centraal Planbureau per 1 augustus 2013
 • Directeur-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën: 2008-2013
 • Thesaurier-generaal, ministerie van Financiën: 2006-2007
 • Directeur Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2003-2006
 • Plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2002-2003
 • Hoofd van het cluster Economische Structuur, directie Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën 1998-2000
 • Advisor, Kiesgroepkantoor Nederland bij het IMF: 1995-1998
 • Coördinator EMU, afdeling Internationale Monetaire Zaken, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, ministerie van Financiën: 1990-1995


Publicaties

15 november 2019

Coreferaat bij Willem Dreeslezing

Evidence based policy: dit is het onderwerp van het coreferaat van Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), op 13 november bij de Willem...

15 november 2019

‘Ga problemen te lijf met evidence based beleid’

Nieuw beleid met het oog op technologische ontwikkeling moet goed onderbouwd zijn, zegt Laura van Geest in een coreferaat.

Image for ‘Ga problemen te lijf met evidence based beleid’
4 november 2019

‘Beleidsmakers kunnen hardleers zijn’

Je kunt met één maatregel niet meerdere beleidsdoelen bereiken, zei professor Tinbergen. Gaat zijn regel anno 2019 nog steeds op?

Image for ‘Beleidsmakers kunnen hardleers zijn’
12 juli 2019

Sociale Zekerheid en Big Data: dijkbewaking of deltaplan?

Bijdrage Laura van Geest voor het liber amicorum van Bernard ter Haar voor zijn afscheid op 21 mei 2019 van het ministerie van SZW.

11 juli 2017

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Deze presentatie is gebruikt door Laura van Geest op 22 juni 2017 tijdens het 'Kennis & Beleid Congres 2017', georganiseerd door Science Works, in Den Haag.