Laura van Geest

directeur, Directie
Employee image
+31 88 984 60 01 L.B.J.van.Geest@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Laura van Geest graduated  in General  Economics (1989) and  Public Administration (1992) from the Erasmus University Rotterdam.  She first worked as a policy advisor at the Ministry of Finance in the realm of Foreign Financial Relations, specifically the International Monetary Fund (IMF) and the Economic and Monetary Union (EMU).  In 1995, she moved to Washington DC to work as an advisor to the Dutch executive director at the IMF.  In 1998, she returned to the Ministry of Finance, this time to work on domestic  economic issues, first as unit head and later as deputy director and director of the General Financial and Economic Policy department.  In that capacity, she provided advice on structural reforms in a broad range of policy areas (health care, social benefits).  She became Treasurer General in 2006, dealing with issues as government debt, financial markets, public-private partnerships,  state-owned enterprise,  foreign financial relations and domestic  economic policy.  She took up the position of director-general  for the Budget in 2008.

 • Doctoraal examen Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1992
 • Beroepsopleiding Financieel-Economische Beleidsmedewerker: 1990
 • Doctoraal examen Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam: 1989
 • Lid Raad van toezicht Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (onbezoldigd)
 • Lid Adviesraad PPE John Stuart Mill College (onbezoldigd)
 • Directeur Centraal Planbureau per 1 augustus 2013
 • Directeur-generaal Rijksbegroting, ministerie van Financiën: 2008-2013
 • Thesaurier-generaal, ministerie van Financiën: 2006-2007
 • Directeur Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2003-2006
 • Plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, ministerie van Financiën: 2002-2003
 • Hoofd van het cluster Economische Structuur, directie Algemene Financiële Economische Politiek, ministerie van Financiën 1998-2000
 • Advisor, Kiesgroepkantoor Nederland bij het IMF: 1995-1998
 • Coördinator EMU, afdeling Internationale Monetaire Zaken, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, ministerie van Financiën: 1990-1995


Publicaties

12 juli 2019

Sociale Zekerheid en Big Data: dijkbewaking of deltaplan?

Bijdrage Laura van Geest voor het liber amicorum van Bernard ter Haar voor zijn afscheid op 21 mei 2019 van het ministerie van SZW.

11 juli 2017

Vormgeving van Evidence-Informed Beleid

Deze presentatie is gebruikt door Laura van Geest op 22 juni 2017 tijdens het 'Kennis & Beleid Congres 2017', georganiseerd door Science Works, in Den Haag.

3 mei 2017

Position Paper 'Economisch inzicht voor beter beleid'

Dit document is geschreven als leidraad voor de organisatie voor de komende jaren. Het schetst de ontwikkelingen die we als organisatie op ons af zien komen en daarmee de uitdagingen waar we voor staan.

16 februari 2017

Presentatie: Keuzes in Kaart 2018-2021

Deze presentatie is gebruikt door Laura van Geest op 16 februari 2017 tijdens de presentatie van het boek 'Keuzes in Kaart 2018-2021' in Den Haag. Het betreft de analyse van de verkiezingsprogramma's.

24 januari 2017

Reactie/speech Laura van Geest bij boekpresentatie ‘De Rekenmeester van de Politiek’ (auteur Wimar Bolhuis)

Dank Wimar, mooie woorden! Zoals je weet is het hele KiK-proces gebaseerd op, en gebaat bij, vertrouwelijkheid.