Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Machiel van Dijk

wet. medewerker

  • +31 6 11265760
  • M.F.van.Dijk@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Machiel van Dijk

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

CPB Boek 24 | 23 mei 2016

122 pagina's | pdf document, 1.6 MB

ISBN 978-90-5833-729-0 | Naar publicatie

CPB Woningmarktmodel

Voor het analyseren van beleidshervormingen op het gebied van wonen maakt het CPB gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld algemeen-evenwichtsmodel.

CPB Achtergronddocument | 28 februari 2016

48 pagina's | pdf document, 1.8 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Machiel van Dijk

Deel deze pagina