Mark Lijesen


Publicaties

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

5 oktober 2006

The impact of competition on productive efficiency in European railways

In deze studie maken we een empirische analyse van de relatie tussen institutionele vormgeving en productieve efficiëntie bij de spoorwegen.

7 juni 2006

Geluidsnormen voor Schiphol; een welvaartseconomische benadering.

Geluidshinder is een negatief extern effect van luchtvaart en doet zich vooral voor rondom luchthavens in stedelijke gebieden.

19 september 2005

Windenergie op de Noordzee; een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland hebben een kosten-batenanalyse uitgevoerd van windparken in de Noordzee.