Martin Koning


Publicaties

14 september 2006

Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning.

De behandeling van de eigen woning in het fiscale stelsel houdt een impliciete subsidie in.

14 september 2006

Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning

Deze studie beschrijft een model waarmee de gevolgen van veranderingen in de fiscale behandeling van de eigen woning kunnen worden geanalyseerd.

27 november 2002

MEV-op-maat voor de bouwnijverheid: Verkenning voor de jaren 2002 en 2003 - november 2002

Met deze MEV-op-maat Bouwnijverheid gaan wij in op de specifieke ontwikkelingen voor de bedrijfstak Bouwnijverheid.

11 april 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Het Centraal Planbureau heeft een kengetallen kosten-batenanalyse uitgevoerd voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor Schiphol na 2010.