Michiel van Leuvensteijn


Publicaties

20 september 2010

De toekomst van de financiële sector in vier scenario's

Vier scenario's om beleidsmakers te helpen bij het nadenken over wenselijke regulering.

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?

1 april 2009

Woningbezit en de arbeidsmarkt in Europa

Europese economen analyseren de invloed van de woningmarkt op de arbeidsmarkt.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.