Monique de Haard

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën
Employee image
+31 6 21172907 M.de.Haard@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

12 november 2018

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens 2018 en 2019

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2018 en 2019. Deze CPB Notitie bespreekt de gehanteerde ramingsmethodiek en de geraamde aantallen.