Peter Dekker

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën
+31 6 27149303 P.H.M.Dekker@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

14 februari 2015

De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid

Generieke lastenverlichting doet relatief weinig voor de arbeidsparticipatie. Lastenverlichting voor werkende moeders met jonge kinderen is relatief effectief.

3 april 2008

MIMOSI; microsimulatiemodel voor belastingen, sociale zekerheid, loonkosten en koopkracht.

Het CPB maakt bij zijn ramingen en analyses op de samenhangende terreinen van koopkracht, loonkosten, sociale zekerheid en loon- en inkomstenheffing sinds de zomer van 2007 gebruik van het MIMOSI microsimulatiesysteem.

1 maart 2005

Structurele effecten van de WIA

Dit memorandum berekent de structurele effecten van de WIA.

1 januari 1995

Replacement rates; een transatlantische visie

De replacement rate in verschillende landen onder de loep genomen