Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Sander van Veldhuizen

programmaleider

  • +31 6 11648608
  • S.van.Veldhuizen@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Sander van Veldhuizen

De beleidsmatige lastenontwikkeling in Nederland

Dit CPB Achtergronddocument geeft een nadere toelichting bij de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019 op de beleidsmutaties van de collectieve lasten (belastingen en sociale premies).

CPB Achtergronddocument | 2 oktober 2018

26 pagina's | pdf document, 1.2 MB

Naar publicatie

Tegenbegroting 2019 van 50PLUS

Het CPB heeft op verzoek van 50PLUS de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

CPB Notitie | 19 september 2018

10 pagina's | pdf document, 739.3 KB

Naar publicatie

Alle publicaties van Sander van Veldhuizen

Deel deze pagina