Ton Manders

sectorhoofd, Sector 5 Fysieke omgeving
Employee image
+31 6 55736918 A.J.G.Manders@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

Vier scenario's schetsen in dit rapport verschillende toekomstbeelden op het terrein van klimaatbeleid.