Wim Groot


Publicaties

1 maart 2005

Enkele aspecten van de leidraad OEI nader beschouwd

Dit memorandum bevat twee achtergrondnotities, die zijn uitgemond in aanvullingen op de leidraad.

30 september 2004

Economische toets op de Nota Mobiliteit

Onderhoud en vervanging van infrastructuur in komend decennium hoeft niet zo veel te kosten als de Nota Mobiliteit claimt.

11 april 2003

CEP-op-maat transportsector 2003-2004

Dit memorandum gaat nader in op de vooruitzichten voor de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.