Wink Joosten


Publicaties

21 september 2004

Europese verkenning 2: Bestemming Europa; immigratie en integratie in de Europese Unie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese eenwording.

17 september 2004

Banenloos herstel in de Verenigde Staten

Dit is een achtergrondmemorandum bij het gelijknamige kader 'Banenloos herstel in de Verenigde Staten' in de MEV 2005.