Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Wouter Vermeulen

programmaleider

  • +31 6 11306077
  • W.Vermeulen@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Wouter Vermeulen

Meer gelijkheid door verevening? Kapitalisatie en verevening van lokale inkomsten

De Raad voor financiële verhoudingen pleit al jaren voor een verruiming van het lokale belastinggebied (Rfv, 2015). Deze roep vindt steeds meer weerklank, ook in de politiek. Zo schreven minister Plasterk en staatssecretaris Wiebes vorig jaar een brief aan de tweede kamer, waarin ze schetsten hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen er uit zou kunnen zien. Verscheidene politieke partijen namen uitbreiding van het lokale belastinggebied op in hun meest recente verkiezingsprogramma.

Mededeling | 24 oktober 2017

pdf document, 88.7 KB

Naar publicatie

Een economische blik op verevening

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

CPB Boek 27 | 9 februari 2017

92 pagina's | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Naar publicatie

Alle publicaties van Wouter Vermeulen

Deel deze pagina