Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Wouter Vermeulen

programmaleider

Publicaties van Wouter Vermeulen

Een economische blik op verevening

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen.

CPB Boek 27 | 9 februari 2017

92 pagina's | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Naar publicatie

Alle publicaties van Wouter Vermeulen

Deel deze pagina