19 augustus 2019

Meewerkstage CPB ‘Wijkteams nader bekeken’

Begin jij binnenkort aan je master algemeen economie, gezondheidseconomie of econometrie of ben je daar juist (bijna) mee klaar? Heb je interesse om als analist aan de slag te gaan en mee te werken aan een project over een beleidsrelevant zorg-economisch onderwerp bij hét economisch onderzoeksinstituut van Nederland? Dan is dit een interessante stage voor je.

Stage bij het CPB
Het CPB ondersteunt beleidsmakers en politici in hun beleidsbeslissingen met economisch wetenschappelijk onderzoek dat bestaat uit analyses en ramingen. Het CPB rekent verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door en maakt op verzoek analyses voor andere partijen zoals vakbonden en werkgeversorganisaties. Ook beleidsvoorstellen en effecten van bestaand beleid kunnen onderwerp van analyse zijn. 
Het CPB zoekt ondersteuning bij de evaluatie van een belangrijke hervorming in de zorgsector. Tijdens de stage word je gecoacht door een ervaren econoom en heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van het CPB, zoals academische seminars.

Welk project? 
Vorig jaar publiceerde het CPB ‘De wijkteambenadering nader bekeken’. In dit onderzoek bekeek het CPB of het wijkteam het wondermiddel voor zuinige zorg op maat is waar sommigen op hoopten bij de introductie van de Wmo. De bevindingen van het onderzoek deden heel wat stof opwaaien: in de meeste gemeenten bleek het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 toegenomen en in gemeenten met wijkteams bleek het aantal doorverwijzingen in de onderzochte periode met veertien procent harder gestegen dan in gemeenten zonder wijkteams. 
Wat is er nu precies aan de hand? Het CPB wil in het najaar van 2019 graag een vervolgonderzoek naar wijkteams starten en jij kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Wat ga je precies doen? 
Je zult tijdens deze meewerkstage vooral betrokken zijn bij het doen van kwantitatieve analyses. Op basis van jouw analyses zullen beleidsadviezen worden geformuleerd. Je schrijft mee aan het rapport dat op basis van jouw analyses geschreven wordt.

Waar zijn we naar op zoek?
Je bent nieuwsgierig, creatief, analytisch en 
·    Je bent een WO-master student, bij voorkeur in de richting Health Economics, Econometrie of Algemene Economie.
·    Je hebt bovengemiddelde studieresultaten.
·    Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van analyses op grote databestanden en bij voorkeur kennis van CBS-microdatabestanden.
·    Je bent voor een periode van ten minste vier maanden beschikbaar (werktijden, de startdatum en stageperiode in overleg). Onze voorkeur gaat uit naar een beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week.

Waar?
Het onderzoek is een gezamenlijk project van het programma Zorg en het programma Decentrale Overheden. Tijdens je stage zul je samenwerken met medewerkers van beide programma’s. Het programma Decentrale Overheden doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, in het bijzonder in het sociaal domein. Het programma Zorg doet onder andere onderzoek naar concurrentie tussen zorgaanbieders, de rol van zorgverzekeraars, de houdbaarheid van het zorgstelsel op lange termijn en de manier waarop de langdurige zorg is georganiseerd.

Wat bieden we je?
•    Een stage bij hét economisch onderzoeksinstituut van Nederland. Deze meewerkstage biedt je volop kansen je verder te verdiepen en een relevant netwerk en nieuwe ervaringen op te doen. 
·    Een stagevergoeding van 616 euro per maand, op basis van een 36-urige werkweek.
·    Als je geen ov-jaarkaart hebt, ontvang je een volledige vergoeding van je OV reiskosten woon-werkverkeer.

Solliciteren?
Als sollicitatie ontvangen we graag een motivatiebrief, je cv, cijferlijsten van je bachelor en je bachelor scriptie (of ander recent paper). Heb je vragen? Neem contact op met Anne-Fleur Roos (a.f.roos@cpb.nl). Solliciteren kan tot en met 15 september.

Je  sollicitatie kun je sturen naar: http://cpb.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/89377