Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2015

Short-term forecast, 5 maart 2015

De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht, het Centraal Economisch Plan 2015, CPB Achtergronddocument 'Vermogen box 3' en het CPB Achtergronddocument 'Beoordeling technische veronderstellingen'.

Fan charts en Open data

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de fan charts en bekijk Open data (csv).

Kerngegevenstabel 2013-2016, 5 maart 2015

Internationale economie
  2013 2014 2015 2016
Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten (%)

2,5

2,4

4,3

4,9

Concurrentenprijs (goederen
en diensten, exclusief
grond- en brandstoffen (%)

-2,4

-0,9

8,2

1,5

Olieprijs (Brent, niveau
in dollars per vat)

108,7

99,0

53,4

62,1

Eurokoers (dollar per euro)

1,33

1,33

1,13

1,13

Lange rente Nederland
(niveau in %)

2,0

1,5

0,5

0,5

Volume bbp en bestedingen
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-0,7

0,8

1,7

1,8

Consumptie huishoudens (%)

-1,6

0,1

1,5

1,7

Consumptie overheid (%)

-0,3

-0,1

0,2

0,1

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-5,3

1,5

3,8

4,5

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

2,0

4,0

4,6

4,8

Invoer van goederen
en diensten (%)

0,8

3,8

4,9

5,3

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,0

1,0

0,8

Uitvoerprijs goederen en
diensten (exlusief energie, %)

0,3

-0,2

1,3

1,3

Prijs goedereninvoer (%)

-1,5

-3,0

-5,2

3,1

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

2,6

0,3

-0,1

0,9

Contractloon marktsector (%)

1,2

1,1

1,1

1,4

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens (%)

-1,3

1,4

1,2

0,0

Arbeidsmarkt
  2013 2014 2015 2016
Beroepsbevolking (%)

0,8

-0,5

0,9

0,9

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,8

-0,6

1,1

1,1

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

647

656

645

635

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,3

7,4

7,2

7,0

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Productie (%)

-1,0

1,9

2,3

2,6

Arbeidsproductiviteit
(per arbeidsjaar, %)

0,4

1,5

1,1

1,3

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-1,5

0,4

1,2

1,3

Loonvoet (%)

2,6

2,0

0,5

2,4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

81,4

80,4

78,2

78,4

Overig
  2013 2014 2015 2016
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

0,6

2,5

3,1

1,9

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

8,5

9,6

10,0

9,5

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
EMU-saldo (% bbp)

-2,3

-2,6

-1,8

-1,2

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

68,6

69,0

68,8

67,8

Collectieve lasten (% bbp)

37,2

37,9

37,6

38,1

Aanvullende kerngegevens 2013-2016

Investeringen en uitvoer
  2013 2014 2015 2016
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-2,5

1,4

5,3

5,8

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-9,2

4,3

3,6

2,9

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

0,3

4,2

5,4

5,6

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

1,5

5,6

6,0

5,8

Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Nationale consumenten
prijsindex (cpi, %)

2,5

1,0

0,4

1,2

Afgeleide nationale
consumentenprijsindex (cpi, %)

1,3

0,6

0,3

1,1

Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2,6

0,6

2,3

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

-0,1

2,5

0,3

2,0

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

0,2

0,9

0,3

1,0

Prijs intermediair verbruik (%)

0,3

0,5

1,1

1,4

Prijs bruto overheids-
investeringen (iboi, %)

0,4

0,3

0,4

0,5

Prijs nationale bestedingen (%)

1,0

0,9

0,1

1,2

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

0,1

1,1

1,3

0,9

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

642,9

654,5

672,1

690,1

Bevolking
(in duizenden personen)

16804

16864

16935

17010

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8913

8871

8955

9035

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

656

657

645

635

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie (niveau,
% beroepsbevolking)

8,3

8,3

8,1

7,9

Bruto modaal inkomen
(euro)

34500

35000

35500

36500

In de cijfers is de CBS-revisie Nationale Rekeningen 2010 verwerkt.

Zowel de loonvoet marktsector, de arbeidsinkomensquote, als de individuele spaarquote is vanaf 2014 opwaarts vertekend vanwege de maatregel waarin het gebruik van stamrecht-bv's wordt beperkt. Ontslagvergoedingen worden direct aan de betrokkenen uitbetaald, in plaats van dat deze in een bv worden ondergebracht. Ontslagvergoedingen worden sinds de revisie geboekt als sociale lasten van werkgevers. De maatregel betekent een eenmalige boekhoudkundige stijging van de sociale lasten in 2014, wat een opwaarts effect heeft op de loonvoetontwikkeling in de marktsector van ruim 0,5%-punt.

Op 26 februari 2015 heeft het CBS nieuwe cijfers over de beroepsbevolking, nationale definitie, naar buiten gebracht. Het CPB kon deze cijfers niet meer in de berekeningen meenemen.

De revisie van de Enquête Beroepsbevolking leidt tot een hogere werkloosheid (47.000 in 2013) en een lagere werkzame beroepsbevolking (min 80.000 in 2013). Daardoor stijgt het werkloosheidspercentage met 0,6%-punt. In andere jaren zijn vergelijkbare verschillen.

naar boven 

Economische groei in Nederland, 2008-2016

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2016

naar boven 

Bijlagen

Deel deze pagina