8 maart 2022

Nulmeting diversiteitsquotum

CPB start onderzoek naar effect diversiteitsquotum beursgenoteerde bedrijven

Persbericht
Sinds 1 januari 2022 moet een nieuwe benoeming in de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een evenwichtige man-vrouwverhouding (ten minste een derde vrouwen en een derde mannen). Het CPB gaat samen met Bureau Pouwels en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar het effect van de invoering van het ‘diversiteitsquotum’. Als opmaat naar het onderzoek is een nulmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 30% van de bedrijven nog niet aan de nieuwe norm voldoet. De resultaten van het eerste vervolgonderzoek zijn naar verwachting medio 2023 gereed.
Een foto die gelijkheid symboliseerd van een mannetje en een vrouwtje op een weegschaal

In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende indicatoren van diversiteit in de rvc van de – ongeveer 100 – beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Daarbij gaat het onder andere over het aandeel vrouwen, het aandeel vrouwen in verschillende commissies, de spreiding in de leeftijden, het aandeel leden met een buitenlandse nationaliteit, het aandeel onafhankelijke leden en het aantal verschillende opleidingsrichtingen. Weliswaar was in 2021 gemiddeld al een derde van de leden van de rvc van beursgenoteerde bedrijven vrouw, tegelijk voldeed 30% van de bedrijven nog niet aan het quotum en had 17% zelfs helemaal geen vrouw in de rvc. 

Kenmerken leden rvc

Ook biedt het onderzoek inzicht in individuele kenmerken van de leden van de rvc, zoals het opleidingsniveau, de opleidingsrichting, jaren boardervaring en jaren managementervaring. Uit de nulmeting voor de aankondiging van het quotum blijkt dat vrouwen in de rvc weliswaar minder jaren boardervaring hebben dan mannen, en in mindere mate ook minder jaren managementervaring, maar tegelijkertijd wel vaker een MBA hebben behaald. 

Onderzoek effecten

Om het effect van de invoering van de wet te meten, worden de indicatoren vergeleken met data van een zogenoemde ‘controlegroep’ die bestaat uit bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, maar die wel in dezelfde sectoren opereren als de beursgenoteerde bedrijven en die vergelijkbaar zijn in termen van omzet. In de nulmeting is gekeken of deze groep ‘controlebedrijven’ voor de aankondiging en invoering van het diversiteitsquotum een vergelijkbare ontwikkeling kent in de samenstelling van de rvc als de beursgenoteerde bedrijven. Aan de hand van eventuele verschillen in de ontwikkeling kunnen de effecten van het diversiteitsquotum in het vervolgonderzoek worden bepaald. De resultaten van het eerste vervolgonderzoek worden naar verwachting medio 2023 gepubliceerd. 

Doel diversiteitsquotum

Het diversiteitsquotum is een belangrijke stap in het beleid om het aandeel vrouwen aan de top te vergroten. Bijna 10 jaar geleden werd de streefcijferregeling ingesteld voor grote vennootschappen. In het afgelopen decennium is het aandeel vrouwen aan de top gegroeid. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren is het diversiteitsquotum ingesteld (en de streefcijferregeling vernieuwd). Daarmee volgt Nederland een aantal andere Europese landen zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en IJsland, die eerder al een quotum instelden voor het aandeel vrouwen aan de top. 

Contactpersonen

Downloads

Auteurs

Egbert Jongen
Aukje Nieuwenhuis
Harry Garretsen (RUG)
Babette Pouwels (Bureau Pouwels)
Janka Stoker (RUG)

Lees meer over