Arbeidsmarkt

Om de invloed van beleid op de Nederlandse arbeidsmarkt beter te begrijpen én ten behoeve van de ramingen is het nodig werkgelegenheid en werkeloosheid te analyseren. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en uittreding van ouderen en de onderkant van de arbeidsmarkt, zijn aandachtspunten maar ook regionale arbeidsmarktverschillen. De arbeidsmarkt heeft raakvlakken met veel andere onderzoeksterreinen. Bijvoorbeeld de relatie tussen de woningmarkt en de arbeidsmarkt, de relatie met de sociale zekerheid en belastingen.
grafische weergave van het thema arbeidsmarkt

Contactpersonen