Decentrale overheden

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het aanbod van publieke voorzieningen. Het programma Decentrale overheden doet onderzoek naar de financiering van decentrale overheden en hun rol in het aanbod van publieke voorzieningen, met in het bijzonder aandacht voor de decentralisaties in het sociaal domein.
No title

Contactpersonen