Financiële markten

De financiële sector vormt de smeerolie van de economie. Het programma Financiële Markten richt zich op ordeningsvraagstukken in deze sector, en op de invloed die de sector heeft op de reële economie. Het programma speelt in op actuele beleidsthema’s als concurrentie tussen financiële spelers, financiële kwetsbaarheden van huizenbezitters en verduurzaming van de woningvoorraad. De komende jaren gaan we extra aandacht besteden aan cycliciteit op de woningmarkt en overheidsbeleid op de markt van bedrijfsfinanciering.
grafische weergave van het thema financiele markten

Contactpersonen