Kopafbeelding onderzoek CPB

Financiële markten

De financiële sector vormt de smeerolie van de economie. Ze verzorgt de infrastructuur voor het betalingsverkeer, verstrekt krediet aan bedrijven en consumenten en biedt spaar- en beleggingsmogelijkheden.

De wereldwijde crisis van 2007-2008, en de Eurocrisis die erop volgde, hebben duidelijk gemaakt dat ontwrichting van de financiële sector ernstige gevolgen heeft voor de economie. Paniek op financiële markten of balansproblemen bij banken kunnen overslaan naar de reële economie. In de nasleep van die crises is er meer aandacht gekomen voor regelgeving en toezicht in financiële markten, en voor het tijdig signaleren van de risico’s. 

Programma Financiële Markten

Het programma richt zich op ordeningsvraagstukken in de financiële sector. Het perspectief betreft publieke belangen die overheidsbemoeienis met bancaire markten, verzekeringsmarkten en pensioenmarkten rechtvaardigen. De hoofdthema’s van het programma zijn corporate governance, regulering van financiële markten en de wisselwerking van financiële markten met de reële economie. Ook de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten valt onder dit programma. Het programma wordt deels gefinancierd door de Ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Meest recente publicaties

De effecten van onconventioneel monetair beleid in het eurogebied

Hoe effectief is het onconventionele monetair beleid en via welke mechanismen werkt het? Deze Discussion Paper bevat een uitgebreide weergave van het empirische onderzoek naar de gevolgen van het gevoerde onconventionele beleid en de mechanismen die daarbij van belang zijn.

CPB Discussion Paper 371 | 6 februari 2018

36 pagina's | pdf document, 583 KB

Naar publicatie

Vermogens en schulden van niet-financiële bedrijven

Het doel van deze notitie is om de financiële situatie van niet-financiële bedrijven te beoordelen. In het bijzonder biedt het document antwoorden op twee vragen. Zijn er financiële kwetsbaarheden in Nederlandse niet-financiële bedrijven? Zo ja, in welk type bedrijf?

CPB Notitie | 23 augustus 2017

30 pagina's | pdf document, 546.4 KB

Naar publicatie

De prestatie van publiek-gemanagede Venture Capital fondsen

De overheid kan op twee manieren deelnemen in een Venture Capital (VC) fonds: (i) door publiek geld te verstrekken aan een privaat VC-fonds, de zogenaamde publiek-gesponsorde VC-fondsen; (ii) door zelf een VC-fonds op te richten, de publiek-gemanagede VC-fondsen. In deze studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen.

CPB Discussion Paper 355 | 21 juni 2017

16 pagina's | pdf document, 1.2 MB

ISBN 978-90-5833-778-8 | Naar publicatie

Deel deze pagina