Financiële markten

De financiële sector vormt de smeerolie van de economie. Het programma Financiële Markten richt zich op ordeningsvraagstukken in deze sector. De aandacht richt zich op het publieke belang in de bancaire markten, verzekeringsmarkten en pensioenmarkten waarbij corporate governance, regulering van financiële markten en de wisselwerking van financiële markten met de reële economie belangrijke thema’s zijn.
Theme image