Kopafbeelding onderzoek CPB

Financiële markten

De financiële sector vormt de smeerolie van de economie. Ze verzorgt de infrastructuur voor het betalingsverkeer, verstrekt krediet aan bedrijven en consumenten en biedt spaar- en beleggingsmogelijkheden.

De wereldwijde crisis van 2007-2008, en de Eurocrisis die erop volgde, hebben duidelijk gemaakt dat ontwrichting van de financiële sector ernstige gevolgen heeft voor de economie. Paniek op financiële markten of balansproblemen bij banken kunnen overslaan naar de reële economie. In de nasleep van die crises is er meer aandacht gekomen voor regelgeving en toezicht in financiële markten, en voor het tijdig signaleren van de risico’s. 

Programma Financiële Markten

Het programma richt zich op ordeningsvraagstukken in de financiële sector. Het perspectief betreft publieke belangen die overheidsbemoeienis met bancaire markten, verzekeringsmarkten en pensioenmarkten rechtvaardigen. De hoofdthema’s van het programma zijn corporate governance, regulering van financiële markten en de wisselwerking van financiële markten met de reële economie. Ook de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten valt onder dit programma. Het programma wordt deels gefinancierd door de Ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Meest recente publicaties

Hoe financieren Nederlanders de aankoop van hun huis?

In dit CPB Achtergronddocument bij de Risicorapportage financiële markten 2018 gaan we nader in op de financieringsbronnen voor de aankoop van een huis in Nederland. Dit doen we om de effecten van veranderingen in leennormen in kaart te brengen. We analyseren hiervoor via CBS microdata bijna alle huizentransacties in Nederland in de periode 2006-2014.

CPB Achtergronddocument | 5 juni 2018

26 pagina's | pdf document, 1.3 MB

Naar publicatie

Een overzicht van ESBies; Europese obligaties zonder risicodeling

Veilige activa, activa met een laag risico en hoge liquiditeit, zijn belangrijk in het huidige financiële systeem. Banken houden veel veilige activa aan; ze zijn nodig om te voldoen aan kapitaal- en liquiditeitseisen en ze worden gebruikt als onderpand bij repo-transacties. Daarnaast vormen ze een benchmark voor de prijsvorming van andere financiële activa.

CPB Achtergronddocument | 5 juni 2018

20 pagina's | pdf document, 868.6 KB

Naar publicatie

Oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt?

In dit CPB Achtergronddocument bij de Risicorapportage financiële markten 2018 gaan we nader in op recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de factoren die huizenprijzen op de korte en lange termijn verklaren en naar de vraag of oververhitting en bubbels wel vooraf te meten en te bepalen zijn.

CPB Achtergronddocument | 1 juni 2018

30 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina