Kopafbeelding onderzoek CPB

ICT en Innovatie

Innovatie, het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten, is een fundamentele bron van welvaartsgroei. Informatie- en communicatietechnologieën (ict) spelen hierbij een cruciale rol.

Deze foto toont een onderzoeker die zich bezighoudt met nano-technologie
Computers zijn onmisbaar geworden voor het ontwikkelen, testen, produceren en verkopen van producten en voor het besturen van organisaties. Internet in het bijzonder is niet meer weg te denken uit de economie en uit de maatschappij in het algemeen. De snelle groei van internet maakt diensten mogelijk die vijf jaar geleden onwaarschijnlijk leken, maar creëert ook nieuwe uitdagingen voor de overheid.

Programma ICT en Innovatie

Het programma ICT en Innovatie richt zich zowel op de nieuwe publieke belangen die voortkomen uit de ontwikkeling van het internet, als op het meer traditionele innovatiebeleid waarbij ondernemingen vooral met subsidies, belastingvoordelen en intellectueel eigendomsrechten (octrooien, etc.) gestimuleerd worden om meer te innoveren. Op het gebied van ict ligt de nadruk van het programma op privacy, cybersecurity, marktmacht en veranderingen in de geografische spreiding van economische activiteit. Bij het meer traditionele innovatiebeleid ligt de nadruk op hervorming van intellectueel eigendomsrechten en econometrische evaluatie.

Meest recente publicaties

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) schrijft het Centraal Planbureau daarom sinds 2016 jaarlijks een Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE). Het doel van deze rapportage is om de belangrijkste risico’s voor de economie in kaart te brengen.

CPB Notitie | 15 oktober 2018

46 pagina's | pdf document, 1.5 MB

Naar publicatie

Knelpunten op de markt voor cyberveiligheid

In Europa werkt de markt voor cyberveiligheid nog niet optimaal. Het gevolg is dat afnemers de keuze hebben tussen dure, maar gecontroleerde nationale oplossingen en relatief goedkope, maar moeilijk controleerbare buitenlandse producten. Voor een goed functionerende markt zijn er verschillende beleidsrichtingen.

CPB Policy Brief 2018/01 | 22 januari 2018

20 pagina's | pdf document, 3.1 MB

Naar publicatie

Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles

Digitale platforms brengen substantiële voordelen voor consumenten en bedrijven door op te treden als makelaar voor uiteenlopende diensten en producten. Naast vele voordelen, zijn er ook nadelen aan deze verandering: platforms worden stelselmatig gebruikt om misleidende informatie te verspreiden.

CPB Policy Brief 2017/11 | 15 december 2017

18 pagina's | pdf document, 2.5 MB

Naar publicatie

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

De samenleving digitaliseert. De vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn ict-bedrijven, Nederlanders maken volop gebruik van internet en ook de overheid zet steeds meer in op digitale middelen. Met de digitalisering neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe.

CPB Notitie | 3 juli 2017

40 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina