Leefomgeving

Economische ontwikkeling heeft invloed op onze leefomgeving. Verstedelijking, mobiliteit, maar ook de regionale spreiding van de functies wonen en werken, om maar een aantal voorbeelden te noemen, hebben gevolgen voor natuur en milieu of de leefbaarheid van stadswijken en het platteland.
grafische weergave van het thema leefomgeving

Contactpersonen

Photo of Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Lees verder