Kopafbeelding onderzoek CPB

Marktordening

Een belangrijke onderzoeksvraag waarop het CPB zich richt luidt: wat is de rol van de overheid om markten beter te laten werken?

Het begrip 'markt' in die vraag moet breed worden opgevat: ook institutionele vragen bij semi-publieke diensten vallen hier onder. Belangrijke thema's zijn energie, semi-publieke organisaties en zorg.

Het instrumentarium is gevarieerd. Bij de meeste studies wordt gebruikgemaakt van de theorie van de industriële economie en institutionele economie. Empirisch onderzoek is de laatste jaren belangrijker geworden. Hierbij gaat het om econometrisch onderzoek naar de effecten van specifieke beleidsmaatregelen.

Op institutioneel terrein is kwantitatief onderzoek niet altijd mogelijk, daarom maken we ook regelmatig gebruik van internationale vergelijkingen en case studies. Op enkele onderdelen (met name energie) gebruiken we ook gecalibreerde simulatiemodellen. Conclusies zijn vaak gebaseerd op het combineren van verschillende theoretische inzichten, empirische resultaten en 'common sense'.

Meest recente publicaties

Oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt?

In dit CPB Achtergronddocument bij de Risicorapportage financiële markten 2018 gaan we nader in op recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar de factoren die huizenprijzen op de korte en lange termijn verklaren en naar de vraag of oververhitting en bubbels wel vooraf te meten en te bepalen zijn.

CPB Achtergronddocument | 1 juni 2018

30 pagina's | pdf document, 1 MB

Naar publicatie

Prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp

Het CPB heeft samen met het SCP onderzoek gedaan naar het prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp. Deze vorm van thuishulp werd met de invoering van de Wmo 2007 een van de eerste ondersteuningstaken die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gevallen zijn.

CPB Discussion Paper 373 | 8 februari 2018

24 pagina's | pdf document, 480.6 KB

Naar publicatie

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

Deze CPB Policy Brief onderzoekt de belastingdruk van degenen die voor de inkomstenbelasting (ib) als ondernemers kwalificeren (ib-ondernemers) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s) en concludeert dat ondernemers zelden van rechtsvorm veranderen.

CPB Policy Brief 2017/12 | 19 december 2017

22 pagina's | pdf document, 3 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina