Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in de richting ´kenniseconomie´ gaat maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in onze maatschappij.
Theme image

Contactpersonen

Foto Debby Lanser
Debby Lanser +31 6 29419089 Lees verder