Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in de richting ´kenniseconomie´ gaat maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in onze maatschappij.
No title

Contactpersonen

Photo of Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Lees verder