Welvaartsstaat

De werkloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de bijstand en de AOW, Nederland is een welvaartsstaat en zeker vanuit een financieel perspectief een belangrijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Van belang voor de welvaartsstaat is niet alleen de sociale zekerheid maar ook de inkomensverdeling van de bevolking. Ons onderzoek richt zich op de economische aspecten van de welvaartsstaat, bijvoorbeeld belastingen, arbeidsmarkt en koopkracht.
grafische weergave van het thema welvaartsstaat

Contactpersonen