Zorg

Hervorming van het zorgstelsel is o.a. het gevolg van de stijgende kosten en de vergrijzing. Hiervoor zijn oplossingen nodig want hoe kan Nederland een kwalitatief goede en toegankelijke zorg leveren tegen aanvaardbare kosten? Het gaat daarbij om zorg binnen het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het onderzoeksperspectief richt zich onder andere op de concurrentie tussen zorgaanbieders, de rol van zorgverzekeraars, de houdbaarheid van het zorgstelsel op lange termijn en de manier waarop de langdurige zorg is georganiseerd.
No title

Contactpersonen