Organogram

De 5 sectoren zijn het hart van het CPB. De directie bestaat uit directeur Pieter Hasekamp en onderdirecteuren Jeroen Hinloopen en Marcel Timmer. Twee stafafdelingen ondersteunen onderzoekssectoren en directie.

Organisatieschema van het CPB (januari 2021)


Sector 1 Publieke financiën
Sector 2 Macro-economische analyse
Sector 3 Arbeid, onderwijs en pensioenen
Sector 4 Marktordening
Sector 5 Fysieke omgeving


Internationale partners
Het CPB staat voortdurend in contact met internationale instellingen, zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OESO) en met buitenlandse economische instituten die vergelijkbaar werk doen.

Met deze economische onderzoeksinstuten werkt het CPB nauw samen. 

Academic partners

Academic partners zijn als adviseur verbonden aan het CPB. Zij werken regelmatig mee aan CPB-onderzoek en voegen daarmee grote waarde toe.  Academic partners worden benoemd bij één van de sectoren van het CPB voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.  Huidige academic partners van het CPB.

Visiting scholars

Het Centraal Planbureau biedt wetenschappers uit binnen- en buitenland de mogelijkheid om in een stimulerende en professionele omgeving onderzoek te doen. Het CPB draagt zo bij aan de bevordering van gezamenlijk onderzoek en de uitwisseling van kennis tussen academische onderzoekers, onderzoekers op het CPB en beleidsmedewerkers bij de ministeries. Huidig Visiting scholars programma