3 oktober 2005

Aankondiging persconferentie EUROFRAME/EFN-najaarsrapport over eurogebied

EUROFRAME-EFN is het samenwerkingsverband van toonaangevende Europese economische instituten waarin vanuit Nederland het CPB participeert.

Donderdag 6 oktober geeft EUROFRAME-EFN een persconferentie in Brussel over zijn najaarsrapport 'Een economische beoordeling van het eurogebied: voorspellingen en beleidsanalyse' (Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis). De persconferentie vindt plaats om 14.00 uur in het Résidence Palace International Press (Passage Room) in Brussel. Voor nadere informatie over dit perscentrum zie hun website.

Het rapport geeft voor het eurogebied een analyse van de huidige economische situatie en een voorspelling voor de korte termijn. Onder andere wordt ingegaan op de gevolgen van de hoge olieprijs, het begrotingsbeleid in de eurolanden en de mogelijke betekenis van China bij het verminderen van de internationale betalingsbalansonevenwichtigheden.

De titel van het speciale onderwerp van het najaarsrapport is 'Belastingconcurrentie: de toekomst van de vennootschapsbelasting in de Europese Unie' (Tax competition: the future of corporate taxation in the EU).

EUROFRAME European Forecasting Network (EFN) is een samenwerkingsverband waaraan het CPB deelneemt. In opdracht van de Europese Commissie brengt EUROFRAME-EFN twee keer per jaar een rapport uit over het eurogebied. Naast het CPB nemen aan het samenwerkingsverband deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).

Een korte toelichting op het rapport zal worden gegeven door John Fitz Gerald (voorzitter EUROFRAME; ESRI), Ray Barrell (NIESR), Silvia Giannini (PROMETEIA) en Cathérine Mathieu (OFCE). Daarna zullen zij vragen over het najaarsrapport beantwoorden.