Persberichten

5 juni 2015

Drie lessen uit zeven jaar stagnatie in de eurozone

Er zijn drie lessen te trekken uit de financiële crisis van de afgelopen zeven jaar.

5 juni 2015

CPB publiceert Financiële Risicorapportage 2015

In zijn jaarlijkse risicorapportage van de financiële markten besteedt het CPB extra aandacht aan de pensioen- en de verzekeringssector.

1 juni 2015

Financiering Rijk kan lokale verschillen gedecentraliseerde voorzieningen beperken

Door gemeenten meer of minder geld te geven kan het Rijk lokale verschillen in gedecentraliseerde voorzieningen beperken zonder bestedingsvoorwaarden op te leggen.

29 mei 2015

Voordelen competitieve financiering onderzoek niet evident

Het voordeel van het gebruik van algemene normen voor competitieve financiering van onderzoek – zoals aanbevolen door een expertgroep van de Europese Commissie - kan niet empirisch worden onderbouwd.

28 mei 2015

CPB: nadelen verdere verlaging LTV limiet overheersen

Een verlaging van de maximale hypotheek in relatie tot de waarde van het huis (Loan-to-Value limiet) naar 90% pakt het onderliggende probleem van overmatige schuldopbouw op de hypotheekmarkt niet aan.

26 mei 2015

CPB Lecture 2015, uitnodiging voor journalisten

Het CPB nodigt u uit voor de CPB Lecture 2015, uitgesproken door professor Alan B. Krueger (Princeton).

8 mei 2015

Levenscyclus bepaalt herverdelingseffecten beleidsmaatregelen

De welvaartseffecten van beleidsmaatregelen worden voor een belangrijk deel bepaald door de levenscyclus.

1 mei 2015

Het overschot op de lopende rekening van Nederland is hooguit een eurozone-kwestie

Nederland heeft een groot en aanhoudend overschot op de lopende rekening. Dit is onderwerp van internationaal onderzoek geweest; bijvoorbeeld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Commissie (EC).

26 april 2015

CPB brengt effecten arbeidsmarktbeleid in kaart

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de arbeidsmarkt.

13 april 2015

Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor de welvaart, maar lastig uitvoerbaar

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen, en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar.