Kopafbeelding perscentrum CPB

Video

Deze filmpjes zijn ook te vinden op ons YouTube kanaal (centraal planbureau).

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie. Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie. Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

Don Fullerton over circulaire economie

Don Fullerton is Professor of Finance aan de University of Illinois, met bijzondere interesse voor de effectiviteit en efficiëntie van milieubeleid. Op dit terrein heeft hij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd via zijn werk aan onder meer Berkeley, Princeton en Carnegie Mellon. Dit interview is opgenomen tijdens de CPB Lecture, op 20 juni 2018 in Den Haag en behoort bij de presentatie van CPB Policy Brief 2018/10 'Circulaire economie: economie en ecologie in balans'.

Don Fullerton over circulaire economie

Circulaire economie: economie en ecologie in balans

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig. Dit zijn enkele conclusies uit de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau ‘Circulaire economie: Economie en ecologie in balans’. Programmaleider Duurzaamheid, Gerbert Romijn, geeft een korte toelichting.

Circulaire economie:  economie en ecologie in balans

Juniraming 2018

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist gepubliceerde juniraming.

Juniraming 2018

Financiële Risicorapportage 2018

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling. De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen momenteel niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een chaotische Brexit zonder overeenstemming over wet- en regelgeving, een escalatie van de handelsoorlog met de VS, de recente deregulering van grote banken in dat land en de ontwikkelingen in Italië. Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau in de vandaag verschenen Risicorapportage Financiële Markten.

Financiële Risicorapportage 2018

CEP 2018: Economie op stoom, Overheid stimuleert

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel naar het laagste niveau sinds 2001. In deze korte video een uitleg op hoofdlijnen door Laura van Geest, directeur Centraal Planbureau, en Daniël van Vuuren, Hoofd Publieke Financiën Centraal Planbureau.

CEP 2018: Economie op stoom, Overheid stimuleert

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de aanpak van cybercriminaliteit. De overheid zou zich daarom in haar beleid meer moeten richten op preventie. Zo kunnen verplichte beveiligingsstandaarden software, smart-tv’s en andere digitale producten veiliger maken. Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperken tot het onderzoeken van incidenten achteraf. Deze aanbevelingen doet het CPB in zijn ‘Risicorapportage Cyberveiligheid Economie’.

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

CPB Lecture 2017

Op 8 juni 2017 stond tijdens de CPB Lecture het onconventionele monetaire beleid van de ECB centraal. Door het gebruik van centrale bankreserves zal het Europese financiële landschap de komende jaren drastisch veranderen. Dit keer was onze gast Ricardo Reis.

CPB Lecture 2017

CPB Persconferentie Keuzes in Kaart 2018-2021

Het CPB start bij deze opname na 28 minuten met haar persconferentie. Op 16 februari 2017 heeft deze persconferentie plaatsgevonden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Hierbij is de analyse van de verkiezingsprogramma's gepresenteerd, tijdens een gezamenlijke persconferentie van CPB en PBL.

CPB Persconferentie Keuzes in Kaart 2018-2021

CPB Lecture 2016

Op donderdag 30 juni 2016 vond de CPB Lecture door professor James Robinson plaats. Political economy of tax reforms

CPB Lecture 2016

Hoe komen de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau tot stand?

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie. Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

Hoe komen de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau tot stand?

CPB Lecture 2015

Op donderdag 11 juni 2015 vond de CPB Lecture door professor Alan B. Krueger (Princeton) plaats. The Scourge of Long-Term Unemployment

CPB Lecture 2015

Medewerkers aan het woord

Wat is en doet het CPB? Onze medewerkers aan het woord over hun werk en drijfveren. Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Medewerkers aan het woord