Persberichten

25 mei 2021

Planbureaus pleiten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de...

primary image 740x420
25 mei 2021

Gevolgen coronacrisis Nederlandse financiële stelsel beperkt

Het Nederlandse financiële stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Mede door de goede uitgangspositie van voor de crisis en dankzij het steunbeleid van de overheid zijn de...

primary image 740x420
4 mei 2021

Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten in een eigen woning of pensioenfonds....

zilveren spaarvarken
9 april 2021

CPB analyseert voorstellen eerste ronde Nationaal Groeifonds

Het CPB heeft een analyse gemaakt van de veertien voorstellen die zijn ingediend voor de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De analyses vormen input voor het advies aan het kabinet van de...

1 april 2021

Planbureaus hebben Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Op 1 april 2021 hebben de planbureaus CPB, PBL en SCP gezamenlijk een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) ingesteld.

primary image 740x420
31 maart 2021

Economisch herstel in zicht, maar gevolgen coronacrisis werken nog door

In de basisraming, die ervan uitgaat dat in Nederland en andere Europese landen de vaccinatiegraad geleidelijk oploopt en beperkingen kunnen worden afgeschaald, groeit de economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en...

25 maart 2021

Wereldhandel op recordniveau

De wereldhandel in goederen bleef ook in januari 2021 groeien, met 2,6% ten opzichte van december 2020, waarmee de piek van oktober 2018 wordt overtroffen. De groei kan voor een groot deel worden verklaard door de groei...

primary image 740x420
24 maart 2021

Gemeenten besteden extra inkomsten vooral aan sociaal domein

Sinds 2015 kiezen gemeenten vooral voor extra uitgaven in het sociaal domein als zij meer geld te besteden hebben. Tot 2015 werden extra beschikbare middelen juist vaker besteed in het fysiek domein, in het bijzonder...

15 maart 2021

Persuitnodiging achtergrondbriefing CEP 2021 en middellangetermijnverkenning

Op woensdag 31 maart om 08.00 uur publiceert het Centraal Planbureau het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP) en een actualisatie van de middellangetermijnkverkenning (MLT). CPB-directeur Pieter Hasekamp licht de raming...

1 maart 2021

CPB presenteert tiende editie doorrekening verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau heeft zojuist de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen gepubliceerd. ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ biedt een overzicht van de budgettaire en...

primary image 740x420