Persberichten

14 juni 2012

Juniraming 2012: Lage economische groei tot 2017

Na een krimp van driekwart procent in 2012 herstelt de Nederlandse economie vanaf volgend jaar met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode 2013-2017.

12 juni 2012

Brede waardering Nederlanders voor CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) geniet hoge bekendheid en heeft een goed imago. Bijna alle Nederlanders hebben van het CPB gehoord (95 procent). De meeste mensen vinden dat het CPB nuttig werk verricht.

12 juni 2012

Publicatie juni-raming op 14 juni om 13.00 uur

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert aanstaande donderdag 14 juni de juni-raming 2012.

30 mei 2012

Generatie-effecten nieuwe pensioencontract zijn beperkt

Slechts beperkte effecten tussen generaties van het pensioenakkoord dat werkgevers en werknemers verleden jaar afsloten.

30 mei 2012

CPB: schuldencrisis blijft grootste gevaar voor Nederlandse economie

De Europese schuldencrisis blijft het belangrijkste gevaar voor de Nederlandse economie.

18 april 2012

Euro-onderzoek Lombard Street Research gebrekkig

In een second-opinion op verzoek van de Tweede Kamer komt het CPB tot de conclusie dat het onderzoek "Nederland en de euro" van de firma Lombard Street Research gebreken heeft.

30 maart 2012

Beloningswijze en aantal specialisten bepalen hoeveelheid ziekenhuisbehandelingen

Het huidige zorgstelsel stimuleert ziekenhuizen en medisch specialisten om doelmatiger te werken, maar ook om meer productie te leveren.

21 maart 2012

CPB niets over BTW gezegd

Het Financieele Dagblad van woensdag 21 maart 2012 opent met de kop ‘Planbureau tegen hogere BTW’. Dit is een onjuiste weergave van de feiten.

20 maart 2012

CPB: matig herstel economie na 2012

De economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen.

14 maart 2012

Herinnering persconferentie Centraal Economisch Plan 2012

Journalisten worden er hierbij aan herinnerd dat het Centraal Planbureau (CPB) op 20 maart 2012 een persconferentie organiseert waar het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 wordt gepresenteerd.