Persberichten

10 oktober 2014

Verschillen kleiner tussen collectief en individueel pensioencontract

Hoewel collectieve pensioencontracten nog altijd voordelen hebben boven individuele regelingen, neemt dit verschil af.

16 september 2014

CPB: herstel economie blijft broos, koopkracht stijgt

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar met respectievelijk ¾% en 1¼%. De koopkracht neemt dit jaar met 1½% toe en volgend jaar met ½%.

14 augustus 2014

Geactualiseerde CPB-raming 2014-2015

Geactualiseerde macro-economische raming ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting

11 juli 2014

Decentralisaties bieden kansen bij re-integratie, maar bedreigingen bij zorg

Veel mensen doen een beroep op meerdere voorzieningen op het terrein van participatie en zorg. Een deel van deze voorzieningen wordt binnenkort gedecentraliseerd naar de gemeenten.

3 juli 2014

Overheidsfinanciën houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is omgebogen van een fors tekort naar een klein overschot van 0,4% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 3 miljard euro.

1 juli 2014

Herinnering: perspresentatie nieuwe Vergrijzingsstudie CPB, uitnodiging voor journalisten

Hoe houdbaar is de Nederlandse verzorgingsstaat? Hoe worden de kosten van de vergrijzing verdeeld? Wat is de relatie tussen zorg en vergrijzing in de komende decennia?

26 juni 2014

Perspresentatie nieuwe Vergrijzingsstudie CPB, uitnodiging voor journalisten

Hoe houdbaar is de Nederlandse verzorgingsstaat? Hoe worden de kosten van de vergrijzing verdeeld? Wat is de relatie tussen zorg en vergrijzing in de komende decennia?

19 juni 2014

CPB publiceert boek over mogelijkheden voor economisch herstel

Binnen tien jaar kan de Nederlandse economie terugkeren naar de groei van voor de crisis.

17 juni 2014

Herinnering: perspresentatie CPB Boek ‘Roads to recovery’, uitnodiging voor journalisten

Vertegenwoordigers van de media worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de perspresentatie van het CPB boek ‘Roads to recovery’.

16 juni 2014

Herstel Nederlandse economie zet voorzichtig door

De Nederlandse economie groeit dit jaar met ¾%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht aantrekkende groei van het bbp naar 1¼%.