Persberichten

20 maart 2020

26 maart 9 uur scenario’s economische effecten coronacrisis

Het CPB publiceert verschillende scenario’s voor de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse economie en overheidsfinanciën.

Image for 26 maart 9 uur scenario’s economische effecten coronacrisis
12 maart 2020

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt

In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in internationaal perspectief bijzonder. De huizenprijzen stegen 23 jaar lang aan een stuk en daarnaast waren er twee korte fasen...

3 maart 2020

Impact coronavirus COVID-19 op economie zeer onzeker, onderliggend gestage groei

De economische impact van het coronavirus is op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming (CEP) door het Centraal Planbureau (CPB) is aangenomen dat het virus snel onder controle komt, maar...

27 februari 2020

Publicatie economische raming 2020 en 2021 en middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op dinsdag 3 maart 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) (het eerste hoofdstuk met) de cijfers van de raming voor de Nederlandse economie voor 2020 en 2021 en een korte update van de...

13 februari 2020

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het...