Persberichten

14 november 2011

Europese schuldencrisis vraagt om meer Europa

CPB publiceert publieksboek 'Europa in crisis'.

11 november 2011

Effectieve concurrentie in de kinderopvang nog beperkt

De groei in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanginstellingen is groot geweest in de afgelopen jaren, maar het aanbod heeft de vraag niet overal kunnen bijhouden.

10 november 2011

Herinnering: presentatie van het boek "Europa in crisis"

Met dit boek poogt het CPB voor een breed publiek helderheid te scheppen in de vaak ingewikkelde discussies over de Europese schuldencrisis.

3 november 2011

Presentatie van het boek "Europa in crisis"

Met dit boek poogt het CPB voor een breed publiek helderheid te scheppen in de vaak ingewikkelde discussies over de Europese schuldencrisis.

7 oktober 2011

Groei Wajong zorgwekkend

De Wajong groeit met 16 à 17.000 personen per jaar. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van de situatie rond de eeuwwisseling.

15 september 2011

Economisch beeld ongewis

Volgens de vandaag verschenen Macro Economische Verkenning 2012 van het Centraal Planbureau (CPB) groeit de Nederlandse economie in 2011 en 2012 met respectievelijk 1½% en 1%.

7 september 2011

Europese kapitaalmarkt heeft private pensioenen nodig

Private pensioenen kunnen bijdragen aan een diepere Europese kapitaalmarkt, een grotere interne markt voor pensioendiensten en betere internationale en intergenerationele risicodeling.

7 september 2011

Effecten mengen wijken waarschijnlijk gering

Het mengen van bevolkingsgroepen is al jaren onderdeel van het Nederlandse wijkenbeleid. Maar buitenlands onderzoek laat zien dat de sociaal-economische gevolgen voor achterstandgroepen klein zijn.

31 augustus 2011

CPB-er Carel Eijgenraam Koninklijk onderscheiden

Hare Majesteit de Koningin heeft gisteren, 30 augustus 2011, CPB-medewerker Carel Eijgenraam bij zijn pensionering onderscheiden.