Persberichten

29 november 2011

Zorguitgaven blijven stijgen

De uitgaven voor de gezondheidszorg nemen ook de komende decennia sterk toe. In 2040 zijn zij naar verwachting tussen 6% en 18% van het bruto binnenlands product (bbp) hoger dan nu.

24 november 2011

Lage werkloosheid in Grote Recessie door ‘hamsteren’ bedrijven

Hoewel de Nederlandse economie in 2009 met een ongekende 3,5% kromp liep de werkloosheid van dal tot piek op met slechts 1,6%-punt. Dit is minder dan verwacht.

21 november 2011

Opkomst BRIC-landen goed voor Nederland

De opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) heeft positieve effecten op de Nederlandse economie.

17 november 2011

Benoeming Bas ter Weel

Bas ter Weel, sectorhoofd Arbeid en Onderwijs, is per 1 september jl. benoemd tot deeltijdhoogleraar economie aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.