Persberichten

12 maart 2014

Modernisering btw leidt tot welvaartswinst

Het btw-stelsel in Nederland verstoort de concurrentie en is ondoelmatig.

4 maart 2014

CPB: Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent

De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met een groei van ¾ procent dit jaar en 1¼ procent in 2015.

15 januari 2014

Doorsneesystematiek pensioenen betekent herverdeling tussen jong en oud

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

14 januari 2014

CPB: Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende

De meeste dijkringen in het IJsselmeergebied hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.