Persberichten

17 september 2013

CPB: half procent economische groei in 2014

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ½ procent groeit.

11 september 2013

CPB inventariseert kansen en risico’s decentralisaties

Het CPB heeft een globale inventarisatie gemaakt van de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

6 september 2013

CPB introduceert nieuwe meetwijze arbeidsmarkt

De huidige wijze van het meten van productiviteit en andere informatie op de arbeidsmarkt voldoet steeds minder.

2 september 2013

Casper van Ewijk van CPB naar Netspar

Onderdirecteur Casper van Ewijk (1953) verlaat per 1 oktober het Centraal Planbureau. Hij wordt algemeen directeur van Netspar.

30 augustus 2013

Belastingverdrag verhoogt buitenlandse investeringen met ongeveer 20%

Ieder nieuw belastingverdrag verhoogt de buitenlandse investeringen gemiddeld met 20%.

14 augustus 2013

Geactualiseerde CPB-raming 2013-2014

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een geactualiseerde macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014 naar het kabinet gestuurd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting van 2014.

17 juni 2013

Uitstel project 'Wind op Land' beste optie

Uitstel met ongeveer vijf jaar van het project om 3500 megawatt (MW) aan windenergie op land bij te plaatsen, is de beste optie.

13 juni 2013

Juniraming CPB geeft somber beeld

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 1%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht herstel en neemt het bbp met 1% toe. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2014 naar verwachting uit op 3,7%.

5 juni 2013

Overheidsschuld nu aanvaardbaar, daling wel nodig

De recente stijging van de overheidsschuld was economisch logisch omdat daarmee de negatieve economische gevolgen van de crisis zijn gedempt. Op termijn is echter een lager schuldniveau gewenst.

29 mei 2013

Geen extra belastinginkomsten door hoger toptarief

Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert geen hogere belastingopbrengst op.