Persberichten

28 augustus 2012

Erratum Keuzes in Kaart 2013-2017

In 'Keuzes in Kaart 2013-2017' is in de weergave van de berekening van de eigen betalingen aan de curatieve zorg voor GroenLinks een fout geslopen.

27 augustus 2012

CPB en PBL presenteren doorrekening verkiezingsprogramma’s

Het CPB en het PBL publiceren vandaag de resultaten van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s van 10 politieke partijen in het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.

22 augustus 2012

Begrotingstekort naar 2,7 procent en enig groeiherstel in 2013

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het begrotingstekort (EMU saldo) in 2013 2,7 procent, ofwel 17 miljard euro bedraagt.

20 augustus 2012

Herinnering persconferentie doorrekening verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren op 27 augustus 2012 het boek 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.