Persberichten

13 maart 2014

Herinnering: uitnodiging voor journalisten persconferentie Centraal Economisch Plan 2014

uitnodiging voor journalisten persconferentie Centraal Economisch Plan 2014

12 maart 2014

Modernisering btw leidt tot welvaartswinst

Het btw-stelsel in Nederland verstoort de concurrentie en is ondoelmatig.

4 maart 2014

CPB: Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent

De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met een groei van ¾ procent dit jaar en 1¼ procent in 2015.

15 januari 2014

Doorsneesystematiek pensioenen betekent herverdeling tussen jong en oud

Binnen de meeste pensioenregelingen is sprake van een forse herverdeling van jong naar oud. Dit is het gevolg van de doorsneesystematiek. De kosten voor verandering van dit systeem kunnen oplopen tot honderd miljard euro.

14 januari 2014

CPB: Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende

De meeste dijkringen in het IJsselmeergebied hoeven de komende decennia niet te worden versterkt.

17 december 2013

Slight growth 2014 will not yet lead to additional consumption

A slow climb out of recession is projected for the Dutch economy, with a ½% growth next year. Recovery of the labour market will take a little longer, with unemployment projected to increase to 7½% in 2014.

17 december 2013

Lichte groei 2014 leidt nog niet tot extra consumptie

De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014.

11 december 2013

CPB organiseert Twittervragenuur

Het Centraal Planbureau organiseert volgende week dinsdag 17 december vanaf 9.30 uur een Twittervragenuur (#vraaghetCPB).

6 december 2013

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)'. Hiermee wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen.